Fint, nå må du legge til aksjonær ✨

Skriv inn personnummer for aksjonæren eller organisasjonsnummeret på bedriften som eier aksjene