Legge til aksjonær ✨

For å registrere aksjer må du først legge til personnr for aksjonæren eller organisasjonsnr på bedriften som eier aksjene.